Sinoğlu Camii

18 Mayıs 2021 0 CommentsCamiye İbni Sin Camii’de denir. Cami, Sur’da kendi adıyla anılan semtte bulunmaktadır. Caminin yaptıranı ve yapım tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak 16. yüzyılın başlarında, 1518–1540 tarihleri arasında yapılmış olduğu tahmin edilmekte olup 1944 yılında vakıflar bölge müdürlüğünden satın alınarak cami haline getirilmiştir. Halkın ibadetine Kazancılar Çarşısı yanında açılmıştır. Evliya Çelebi bu caminin Şemsi Efendi adında bir zat tarafından yaptırıldığını yazar ve şu efsaneyi anlatır.
Şemsi Efendi Cami Sinoğlu adıyla meşhurdur. Bu ad ile şöhret bulmasının sebebi bu camiyi yaptıran Şemsi Efendi karısı hamile olduğu halde; ilahi bu ehlimin karnındaki evladımı sana emanet eyledim diyerek hak uğrunda gazaya gider. Fetihden döndükten sonra görür ki karısı ölmüş, evi yıkılmış ve hiç bir şeyi kalmamıştır. Mahalle ahalisinden karısının mezarını araştırıp bulur. “Biz gazaya gittiğimiz vakit, ehlimizin karnındaki evladımızı tam itikat ile Kadir ve Kayyuma (CANABI HAKKA) emanet vermiştik. Elbette o evlad yer ve gök afetlerinden muhafızalıdır” diyerek tarif üzerine mezarlığa varıp karısının mezarına selam verir. Hemen mezarın içinden “Ve Aleyküm Selam Ya Din Uğuruna Cihat Eden Babam” diye masum bir ses gelir. Bu duruma şahit olanlar şaşırıp mezarı kapısını açarlar. Görürlerki üç yaşına basmış yüzü aya benzer parlaklıkta bir erkek çocuk, ölmüş ama memesi çürümemiş anasını emer vaziyette sağ tarafında yatıyor. Sonra babası mezara girip göğsünü gerip evladını kucaklayarak mezarı örter. O masum çocuğa gayet güzel olduğu için Şems derler. Halkın dilinde mezardan çıktığı için de mezarın oğlu anlamında Sinoğlu derler. Sonra bu şemsi efendi Diyarbekir içinde kutupluğa kadar yükselip kerametler gösterir. (Caminin batıya bakan cephesinin bulunduğu sokağa “BİSMİLLAH KÜÇESİ” denilir. Onun için üç sene mezarda yatmış sonra çıktıktan sonra çok kerametler göründüğü için tekin olmayan o küçe ve cadde de besmelesiz girmek ve dolaşmaktan sakınmak lazımdır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir